Koorist

Print Friendly, PDF & Email

Forestalia ühendab eneses täna hingelt või ametilt metsamehi. Ootame ka uusi liikmeid. Võta meiega kontakti ja tule kohale.

Eesti Metsatöötajate meeskoori asutamise mõte sai teoks 1972. a. suvel tolleaegse ministri Heino Tederi ettepanekul.

Esimesele proovile Tallinna 8. septembril 1972 kogunes 44 meest. Koori tuumiku moodustasid Tartu Akadeemiselise Meeskoori vilistlased, mis võimaldas esineda juba samal kuul Eesti Metsamajandite 35. aastapäeva tähistamisel. Koori nimi Forestalia seadustati 2. märtsil 1973 koori üldkoosolekul. Algusest peale on koori peadirigendiks Alo Ritsing. 10 aastat koori dirigendina töötanud praeguse Eesti Rahvusmeeskoori juhataja Ants Sootsi tööd jätkab Ilmari Johansson. Pikemat aega on olnud kontsertmeistriks Ruth Ernstson, viimasel ajal saadab koori klaveril Kadi Ritsing. Esinemisriietusena võeti kasutusele metsameeste roheline munder noodivõtmega lõkmel. Kuna metsameestelt enam mundri kandmist ei nõuta, siis olemegi ainukestena jäänud selle traditsiooni jätkajateks. Peakatteks on roheline sulega kaabu mis välitingimustes, eriti rongkäikudel on rohket tähelepanu äratanud.

Forestalia lauljad on hajutatud üle kogu Eestimaa kõikidesse maakondadesse peale Saaremaa. Seetõttu saame proove teha ainult korra kuus. Senini on need toimunud vaheldumisi Tartus, Tallinnas ja Paides, edaspidi koguneme proovideks Tartusse, mis on enamusele meestele kohalesõiduks sobivaim paik.

Põhiline kontsertrepertuaar omandatakse laululaagrites, mis toimuvad suvel Eesti erinevates kaunites paikades. Laululaagrites,kus on ka paljudel pereliikmeid kaasas, toimub peale proovide rohkesti sportimist ja kultuurilisi üritusi. Traditsiooniliselt istutatakse laagrikohta noor tamm ja esinetakse kontserdiga.

Need tammed hoitakse koori tähelepanu all kogu aeg. Kuid istutamise 20. aastapäeva tähistatakse kohapeal nn “Tammede kontserdiga”.

Põhiliselt esineb Forestalia metsanduslikel üritustel. Osa on võetud kõikidest üldlaulupidudest, meestelaulupäevadest ja paljudest piirkondlikest laulupäevadest. Võistulaulmistel on koor oma grupis alati tulnud auhinnalistele kohtadele.

Jätkub kultuurkapitali poolt toetatud 10. a. projekt “Metsameeste laul Eesti riigi piiril”. Selle projektiga oleme viinud meestelaulu paljudesse väiksematesse asulatesse ja koolidesse, kus koorid esinevad väga harva. Repertuaaris on suur osa lauludel metsast ja loodusest.

Forestalia kroonik Väino Rei